Logistiikan kalenteri loppuvuodelle

INCOTERMS-TOIMITUSLAUSEKKEET

Maantiekuljetusten terminologiaa

Tarjouspyyntö kuljetukselle Eurooppaan

Tärkeitä päivämääriä

Pe 1.11.2019 on pyhäpäivä Italiassa ja Espanjassa, joten tuontilähetysten tulee olla valmiina yhtä vuorokautta aikaisemmin kuin normaalisti, koska autot lähtevät Italiasta ja Espanjasta jo to 31.10.2019

Pe 6.12.2019 tulee huomioida jakeluiden osalta, eli kyseisen viikon viimeinen jakopäivä on to 5.12. Ne lähetykset, jotka puretaan terminaalille to 5.12. jaetaan perille seuraavana arkipäivänä.

Pe  6.12.2019 on myös Espanjassa pyhäpäivä, joten sen viikon kuormat lastataan Espanjassa edeltävänä päivänä 5.12.2019.

Joulunajan kuljetukset:

Viimeinen lähtö Italiasta ja Espanjasta tavaroille, jotka tulee saada perille ennen joulua, on viikolla 50 (13.12.2019). Tämä tulee huomioida tilatessa tavaroita tehtailta.

Viikolla 52 on vain kaksi arkipäivää jakeluille Suomessa (23.12. & 27.12.).

Viikolla 51 lastataan vielä tavaraa Italiassa ja Espanjassa, mutta ne lähetykset saapuvat perille sitten vuoden 2020 puolella.

Seuraavat normaalit lähdöt Italiasta ja Espanjasta Joulun ja uuden vuoden jälkeen ovat viikosta 2 alkaen.

PUOLA

 Puolassa operoidaan seuraavalla aikataululla:

Pe 1.11.2019 on pyhäpäivä Puolassa, joten tuontilähetysten tulee olla valmiina yhtä vuorokautta aikaisemmin kuin normaalisti.

Ma 11.11.2019 on pyhäpäivä Puolassa

Joulunajan kuljetukset:

Viimeiset lähdöt Puolasta tavaroille, jotka tulee saada perille ennen joulua, on viikolla 51. Huomioittehan tämän tilatessanne tavaroita tehtailta.

Viikolla 52 on vain kaksi arkipäivää jakeluille Suomessa (23.12. & 27.12.)

Toimituslausekkeiden idea on yksinkertaistaa ja lyhentää kauppasopimusten sisältöä standardimuotoisilla lausekkeilla kuljetuksen osapuolten vastuista kuljetuksen eri vaiheissa. Kun on valmiita lausekkeita, joista osapuolet voivat yhdessä valita tilanteeseen sopivimman, säästyy aikaa ja toiminta helpottuu.

Incoterms on Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ylläpitämä toimituslausekekokoelma. Incoterms sisältää yhdentoista kansainvälisessä kaupassa käytetyn kauppatavan määritelmän. Jokaiselle kauppatavalle on annettu määritelmän lisäksi nimi ja kolmikirjaiminen lyhenne. Kun myyjä ja ostaja sisällyttävät kauppasopimukseensa tuon lyhenteen ja viittauksen Incotermsiin, se merkitsee, että he noudattavat lausekkeen määritelmän mukaista kauppatapaa.

Incoterms toimituslausekkeet ja niiden nimien käännökset ovat:

 • • EXW = Ex Works = Noudettuna
 • FCA = Free Carrier = Vapaasti rahdinkuljettajalla
 • • CPT = Carriage Paid To = Kuljetus maksettuna
 • • CIP = Carriage and Insurance Paid to = Kuljetus ja vakuutus maksettuina
 • • DAT = Delivered At Terminal = Toimitettuna terminaalissa
 • • DAP = Delivered At Place = Toimitettuna määräpaikalle
 • • DDP = Delivered Duty Paid = Toimitettuna tullattuna
 • • FAS = Free Alongside Ship = Vapaasti aluksen sivulla
 • • FOB = Free On Board = Vapaasti aluksessa
 • • CFR = Cost and Freight = Kulut ja rahti maksettuina
 • • CIF = Cost, Insurance and Freight = Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina

Listan seitsemän ensimmäistä lauseketta sopivat kaikille kuljetusmuodoille ja neljä viimeistä vain vesitiekuljetuksille.

Esimerkki lausekkeen sisällöstä: DAT

Delivered At Terminal (named place of delivery) Incoterms 2010
Toimitettuna terminaalissa (nimetty toimituspaikka ) Incoterms 2010

 1. 1. Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi purettuna ajoneuvosta nimetyssä terminaalissa
 2. 2. Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
 3. 3. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.
 4. 4. Ostaja vastaanottaa toimituksen nimetyssä terminaalissa .
 5. 5. Ostaja maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut sen.
 6. 6. Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

DAT on D–ryhmän lauseke, jossa myyjä vastaa kustannuksista ja riskeistä yleensä lähellä ostajaa sijaitsevaan määräpaikkaan saakka.

DAT-lausekkeen mukaan toimituspaikkana on myyjän ja ostajan sopima terminaali, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle terminaalissa saapuvasta ajoneuvosta purettuna. Ostaja vastaanottaa toimituksen terminaalissa.

Myyjä maksaa rahdin mukaan lukien purkauskustannukset saapuvasta ajoneuvosta. Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on siten myyjä. Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista sekä mahdollisista läpikulkumaiden muodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja kuuluvat ostajalle.

LAGOn henkilökunta antaa mielellään lisätietoja kaikista lauseketyypeistä.
 

Toimituslauseke on:

 • • myyjän ja ostajan hyväksymä osa kauppasopimusta
 • • osapuolten hyväksymän kauppatavan määritelmä
 • • tarkoitettu tavaroiden kansainväliseen kauppaan (Incoterms)

 

Toimituslauseke määrittelee myyjän ja ostajan välisessä suhteessa mm. seuraavat seikat:

 • • toimituksen ja toimituksen vastanoton
 • • kustannusten jakautumisen
 • • riskin siirtymisen
 • • muita osapuolten toimenpidevelvollisuuksia

 

Toimituslauseke ei määrittele:

 • • myyjän/ostajan ja kolmansien osapuolien välisiä suhteita
 • • tavaran omistusoikeutta
 • • myyjän tai ostajan oman edun mukaisia toimenpiteitä

Toimituslauseke ei ole osa kuljetussopimusta. Se kylläkin antaa kolmansille osapuolille tietoa siitä, mitä myyjä ja ostaja olivat sopineet tavaran toimittamisesta.

Koska toimituslauseke osoittaa, mitä myyjä ja ostaja ovat sopineet tavaran toimittamisesta, toimituslausekkeen tulisi vastata osapuolten sopimaa kauppatapaa.

Incoterms-toimituslausekkeet määrittelevät myyjän ja ostajan väliset velvollisuudet tavaran toimittamisessa ja näiden velvollisuuksien jakautumisen kaupan osapuolten kesken. Incoterms ei puutu niihin asioihin, jotka myyjän ja ostajan on hoidettava oman etunsa vuoksi.

Kauppasopimuksen ja sitä kautta toimituslausekkeen osapuolia ovat ainoastaan myyjä ja ostaja. Niinpä kaikki alihankkijat, kuten rahdinkuljettajat, huolitsijat ja ahtaajat, toimivat joko myyjän tai ostajan puolesta.

Toimituslausekkeen valinta

Oikeasta toimituslausekkeesta vastaavat viime kädessä myyjän ja ostajan kustannusvastuulliset päättäjät, kuten myynti- ja ostojohtaja. Logistiikkaorganisaatio voi konsultoida myyjää tai ostajaa, mutta päätös on myyjän ja ostajan välinen.

Toimituslauseke on myös toimeksianto yrityksen sisäiselle tai ulkoiselle logistiikkaorganisaatiolle. Se kertoo, mitä velvollisuuksia logistiikkaorganisaation tulee täyttää myyjän tai ostajan puolesta.

Toimituslausekkeen tulee vastata sovittua toimitustapaa ja noudettua käytäntöä. Incoterms- toimituslauseke määrittelee sekä myyjän että ostajan kymmenen velvollisuutta. Niistä tärkeimmät ovat toimituksen tapahtuminen, kustannusten jakautuminen, ja riskin siirtyminen. Jos mainitut kolme seikkaa ovat sovitut, yleensä ongelmaa ei ole. Toisaalta, jos joku niistä on sopimatta, ongelma ei ratkea toimituslausekkeen perusteella.

 • TOIMITUS = mihin saakka myyjä määrää ja vastaa tavarasta ja mistä alkaen ostaja määrää ja vastaa tavarasta
 • KUSTANNUKSET = mitkä toimituskustannukset kuuluvat myyjän ja mitkä ostajan maksettaviksi
 • RISKI = uhka siitä, että tavara vaurioituu tai tuhoutuu kuljetuksen aikana, toimitus myöhästyy tai merikuljetuksen aikana tapahtuu yhteishaveri

 
Kun myyjä ja ostaja valitsevat toimituslauseketta, he voivat keskittyä päättämään toimitushetkestä, kustannusten jaosta ja riskin siirtymisestä. Tarjouksen ja tilauspyynnön työstäminen kauppasopimukseksi käy sujuvasti, jos oikea toimituslauseke on mukana alusta alkaen.

Lähteenä on käytetty sivustoa logistiikanmaailma.fi

LAGOn toimintakulttuuriin kuuluu sellainen erityispiirre, että puhumme suomalaisille asiakkaillemme suomea, joten meille soittaessa ei tarvitse osata alan jargoniaa. Koska taustatieto on kuitenkin aina tärkeää, kokosimme pienen tietopankin rahtiliikenteen keskeisestä sanastosta.

LOGISTIIKKA tarkoittaa materiaalivirtojen ohjaamista raaka-aineiden lähteiltä loppuasiakkaalle siten, että tuote on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kuljetusten ja varastoinnin lisäksi logistiikkaan kuuluu tieto- ja rahavirtojen kulkuun liittyvä suunnittelu. Pyrkimyksenä on myös minimoida toiminnan kustannukset ja haitat, kuten negatiiviset ympäristövaikutukset ja turvallisuusriskit.

RAHTIKIRJA on asiakirja, jossa määritellään muun muassa kuljetettava tavara, lähettäjä ja vastaanottaja, lähtö- ja noutopaikka, rahdinmaksaja sekä annetaan kuljetukseen liittyviä ohjeita.

JOT : Juuri-Oikeaan-Tarpeeseen. Asiakasohjautuva tuotantofilosofia, jonka lähtökohtana on poistaa kaikki turhat toimenpiteet, tuhlaus ja virheet, lyhentää tai poistaa odotusaikoja, parantaa laatua sekä pienentää eräkokoja ja varastoja.

ESIKULJETUKSET (nouto) ovat rahtiliikenteen alkuvaihe, jossa lähetettävä tavara kuljetetaan lähettäjältä maantiekuljetusten terminaaliin taikka satama- tai lentoterminaaliin lastattavaksi varsinaista kuljetusta varten.

JÄLKIKULJETUKSET (jakelu) ovat rahtiliikenteen loppuvaihe, jossa saapuva tavara kuljetetaan tuloterminaalista vastaanottajalle.

SIIRTOKULJETUKSET ovat oman organisaation sisällä tapahtuvia kuljetuksia.

RUNKOKULJETUKSET ovat kahden päävarastointipisteen välillä tapahtuvia kuljetuksia tai kuljetusketjussa nouto- ja jakelukuljetuksen välissä suoritettava osuus.

TÄYSKUORMA JA KOKOKUORMA (FTL, Full truck load) ovat kuljetuksia, joissa rahtitila on täynnä samaan kuljetukseen kuuluvaa tavaraa ja kuljetetaan sellaisenaan lähtöpaikasta päätepisteeseen.

OSAKUORMA (LTL, Less than truck load) on tavaralähetys, joka ei täytä yksinään koko rahtitilaa. Yhteen kuljetukseen kootaan normaalitapauksessa useita osakuormia, jotta kapasiteetti tulee tehokkaaseen käyttöön.

KULJETUSYKSIKKÖ on kuljetuksessa käytettävä pakkauskokonaisuus, jota toimitusketju käsittelee (esim. rullakko tai lava).

LAVAT JAETAAN EDELLEEN

 • EUR-lavaan (80 cm × 120 cm)
 • FIN-lavaan (100 cm × 120 cm)
 • myymälä-/teho-/puolilavaan (80 cm × 60 cm)

Suomessa käytettävä FIN-lava perustuu VR:n käyttämään lavaan, joka on EUR-lavaa leveämpi, koska rautateillämme on käytössä leveämpi raideleveys.

LOGISTIIKKAKESKUS on tuotteiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun yhdistävä keskusvarasto.

KUIVASATAMA on terminaali, johon kerätään kaikki tai osa satamaan kulkevasta rahdista ja kuljetetaan se sieltä suoraan satamaan tai satamasta kuljetetaan rahti kuivasatamaan ja jakelu yksittäisille vastaanottajille tapahtuu vasta siellä.

Rahdin siirtymiseen ei tarvita suuria sanoja, vaan täsmällisiä ilmauksia. Vain muutama sana meille ja tavarasi vaihtaa paikkaa juuri siten kun on sovittu. Meidän sanamme pitää.

Kun sinulla on rahti, joka pitää saada Pohjolan perukoilta oliivipuiden keskelle tai päin vastoin, varminta on ottaa heti yhteyttä LAGOOn. Tekemällä meille tarjouspyynnön asiat alkavat välittömästi edetä ja sinä voit keskittyä omiin töihisi rauhassa. Me tutkimme kuljetustarpeesi rivakkaan tahtiin ja teemme tarjouksen, jossa paras mahdollinen aikataulu ja kohtuullinen hinta lyövät kättä. Haastava ajoitus tai erikoiset rahdit eivät ole mikään ongelma, sillä 35 vuotta alalla olleelle mikään ei tule enää yllätyksenä.

Tarjouspyynnön tekeminen meille on helppoa. Soita, tule käymään toimistollamme tai jätä tarjouspyyntö verkkolomakkeella.

Tarjouspyynnön jättäminen netissä

Lomakkeemme löydät klikkaamalla ylävalikosta PYYDÄ TARJOUSTA. Anna lomakkeella tietosi ja kirjoita kuljetustarpeesi lomakkeen viestikenttään. Jotta saamme tehtyä sinulle tarjouksen, tarvitsemme seuraavat tiedot:

 • Mistä ja mihin rahti on menossa.
 • Koska rahti pitää kuljettaa ja koska sen pitää olla perillä.
 • Koska rahti on valmis lastattavaksi.
 • Paljonko rahti vie tilaa.
 • Paljonko rahti painaa.
 • Mitä rahti sisältää, onko se mahdollisesti särkyvää, voiko sen päälle lastata muuta rahtia.
 • Onko rahdin määränpäässä fasiliteetit lastin vastaanottamiseen vai kuljetetaanko se lähimpään terminaaliin.
 • Jos rahti kuljetetaan terminaaliin, tarvitaanko sieltä jatkokuljetus määränpäähän.
 • Tarvitaanko määränpäässä jotain erityispalvelua, esimerkiksi nosturia rahdin purkuun.

Kaikkiin kysymyksiin sinulla ei tarvitse olla heti vastauksia, sillä rahdin perustiedoilla pääsemme alkuun ja me kysymme sitten sinulta tarvittavat lisätiedot ja saatamme avoinna olevat seikat kuntoon. Me selvitämme terminaaleihin liittyvät kysymykset, mahdolliset välivarastoinnit sekä jatkokuljetukset, me yksinkertaisesti järjestelemme kaiken puolestasi ja teemme sinulle selkeän tarjouksen, jossa on tolkullinen hinta.

Jättämällä tarjouspyynnön LAGOlle, teet samalla elämästäsi helpompaa. Me otamme monimutkaisuuden pois ja annamme tilalle loistavaa palvelua.

Seuraavassa blogissa otamme palvelut vielä lähempään tarkasteluun ja kerromme kuinka LAGO laittaa rahdit määränpäihin.