INCOTERMS -toimituslausekkeet, mitä ne tarkoittavat?

Toimituslausekkeiden idea on yksinkertaistaa ja lyhentää kauppasopimusten sisältöä standardimuotoisilla lausekkeilla kuljetuksen osapuolten vastuista kuljetuksen eri vaiheissa. Kun on valmiita lausekkeita, joista osapuolet voivat yhdessä valita tilanteeseen sopivimman, säästyy aikaa ja toiminta helpottuu.

Incoterms on Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ylläpitämä toimituslausekekokoelma. Incoterms sisältää yhdentoista kansainvälisessä kaupassa käytetyn kauppatavan määritelmän. Jokaiselle kauppatavalle on annettu määritelmän lisäksi nimi ja kolmikirjaiminen lyhenne. Kun myyjä ja ostaja sisällyttävät kauppasopimukseensa tuon lyhenteen ja viittauksen Incotermsiin, se merkitsee, että he noudattavat lausekkeen määritelmän mukaista kauppatapaa.

Incoterms toimituslausekkeet ja niiden nimien käännökset ovat:

 • EXW = Ex Works = Noudettuna
 • FCA = Free Carrier = Vapaasti rahdinkuljettajalla
 • CPT = Carriage Paid To = Kuljetus maksettuna
 • CIP = Carriage and Insurance Paid to = Kuljetus ja vakuutus maksettuina
 • DAT = Delivered At Terminal = Toimitettuna terminaalissa
 • DAP = Delivered At Place = Toimitettuna määräpaikalle
 • DDP = Delivered Duty Paid = Toimitettuna tullattuna
 • FAS = Free Alongside Ship = Vapaasti aluksen sivulla
 • FOB = Free On Board = Vapaasti aluksessa
 • CFR = Cost and Freight = Kulut ja rahti maksettuina
 • CIF = Cost, Insurance and Freight = Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina

Listan seitsemän ensimmäistä lauseketta sopivat kaikille kuljetusmuodoille ja neljä viimeistä vain vesitiekuljetuksille.

Esimerkki lausekkeen sisällöstä: DAT

Delivered At Terminal (named place of delivery) Incoterms 2010
Toimitettuna terminaalissa (nimetty toimituspaikka ) Incoterms 2010

 1. Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi purettuna ajoneuvosta nimetyssä terminaalissa
 2. Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
 3. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.
 4. Ostaja vastaanottaa toimituksen nimetyssä terminaalissa .
 5. Ostaja maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut sen.
 6. Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

DAT on D–ryhmän lauseke, jossa myyjä vastaa kustannuksista ja riskeistä yleensä lähellä ostajaa sijaitsevaan määräpaikkaan saakka.

DAT-lausekkeen mukaan toimituspaikkana on myyjän ja ostajan sopima terminaali, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle terminaalissa saapuvasta ajoneuvosta purettuna. Ostaja vastaanottaa toimituksen terminaalissa.

Myyjä maksaa rahdin mukaan lukien purkauskustannukset saapuvasta ajoneuvosta. Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on siten myyjä. Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista sekä mahdollisista läpikulkumaiden muodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja kuuluvat ostajalle.

LAGOn henkilökunta antaa mielellään lisätietoja kaikista lauseketyypeistä.

Toimituslauseke on:

 • myyjän ja ostajan hyväksymä osa kauppasopimusta
 • osapuolten hyväksymän kauppatavan määritelmä
 • tarkoitettu tavaroiden kansainväliseen kauppaan (Incoterms)

 

Toimituslauseke määrittelee myyjän ja ostajan välisessä suhteessa mm. seuraavat seikat:

 • toimituksen ja toimituksen vastanoton
 • kustannusten jakautumisen
 • riskin siirtymisen
 • muita osapuolten toimenpidevelvollisuuksia

 

Toimituslauseke ei määrittele:

 • myyjän/ostajan ja kolmansien osapuolien välisiä suhteita
 • tavaran omistusoikeutta
 • myyjän tai ostajan oman edun mukaisia toimenpiteitä

Toimituslauseke ei ole osa kuljetussopimusta. Se kylläkin antaa kolmansille osapuolille tietoa siitä, mitä myyjä ja ostaja olivat sopineet tavaran toimittamisesta.

Koska toimituslauseke osoittaa, mitä myyjä ja ostaja ovat sopineet tavaran toimittamisesta, toimituslausekkeen tulisi vastata osapuolten sopimaa kauppatapaa.

Incoterms-toimituslausekkeet määrittelevät myyjän ja ostajan väliset velvollisuudet tavaran toimittamisessa ja näiden velvollisuuksien jakautumisen kaupan osapuolten kesken. Incoterms ei puutu niihin asioihin, jotka myyjän ja ostajan on hoidettava oman etunsa vuoksi.

Kauppasopimuksen ja sitä kautta toimituslausekkeen osapuolia ovat ainoastaan myyjä ja ostaja. Niinpä kaikki alihankkijat, kuten rahdinkuljettajat, huolitsijat ja ahtaajat, toimivat joko myyjän tai ostajan puolesta.

Toimituslausekkeen valinta

Oikeasta toimituslausekkeesta vastaavat viime kädessä myyjän ja ostajan kustannusvastuulliset päättäjät, kuten myynti- ja ostojohtaja. Logistiikkaorganisaatio voi konsultoida myyjää tai ostajaa, mutta päätös on myyjän ja ostajan välinen.

Toimituslauseke on myös toimeksianto yrityksen sisäiselle tai ulkoiselle logistiikkaorganisaatiolle. Se kertoo, mitä velvollisuuksia logistiikkaorganisaation tulee täyttää myyjän tai ostajan puolesta.

Toimituslausekkeen tulee vastata sovittua toimitustapaa ja noudettua käytäntöä. Incoterms- toimituslauseke määrittelee sekä myyjän että ostajan kymmenen velvollisuutta. Niistä tärkeimmät ovat toimituksen tapahtuminen, kustannusten jakautuminen, ja riskin siirtyminen. Jos mainitut kolme seikkaa ovat sovitut, yleensä ongelmaa ei ole. Toisaalta, jos joku niistä on sopimatta, ongelma ei ratkea toimituslausekkeen perusteella.

 • TOIMITUS = mihin saakka myyjä määrää ja vastaa tavarasta ja mistä alkaen ostaja määrää ja vastaa tavarasta
 • KUSTANNUKSET = mitkä toimituskustannukset kuuluvat myyjän ja mitkä ostajan maksettaviksi
 • RISKI = uhka siitä, että tavara vaurioituu tai tuhoutuu kuljetuksen aikana, toimitus myöhästyy tai merikuljetuksen aikana tapahtuu yhteishaveri

Kun myyjä ja ostaja valitsevat toimituslauseketta, he voivat keskittyä päättämään toimitushetkestä, kustannusten jaosta ja riskin siirtymisestä. Tarjouksen ja tilauspyynnön työstäminen kauppasopimukseksi käy sujuvasti, jos oikea toimituslauseke on mukana alusta alkaen.

Lähteenä on käytetty sivustoa logistiikanmaailma.fi

Saatat olla kiinnostunut myös...

INCOTERMS -toimituslausekkeet, mitä ne tarkoittavat?

Toimituslausekkeiden idea on yksinkertaistaa ja lyhentää kauppasopimusten sisältöä standardimuotoisilla lausekkeilla kuljetuksen osapuolten vastuista kuljetuksen eri vaiheissa. Kun on valmiita lausekkeita, joista osapuolet voivat yhdessä valita tilanteeseen sopivimman, säästyy aikaa ja toiminta helpottuu.

Tarjouspyyntö kuljetukselle Eurooppaan

Kun sinulla on rahti, joka pitää saada Pohjolan perukoilta oliivipuiden keskelle tai päin vastoin, varminta on ottaa heti yhteyttä LAGOon. Tekemällä meille tarjouspyynnön asiat alkavat välittömästi edetä ja sinä voit keskittyä omiin töihisi rauhassa.

LAGO Logistics 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Website Style. Strony www