Maantiekuljetusten terminologiaa

3.8.2019

LAGOn toimintakulttuuriin kuuluu sellainen erityispiirre, että puhumme suomalaisille asiakkaillemme suomea, joten meille soittaessa ei tarvitse osata alan jargoniaa. Koska taustatieto on kuitenkin aina tärkeää, kokosimme pienen tietopankin rahtiliikenteen keskeisestä sanastosta.

LOGISTIIKKA tarkoittaa materiaalivirtojen ohjaamista raaka-aineiden lähteiltä loppuasiakkaalle siten, että tuote on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kuljetusten ja varastoinnin lisäksi logistiikkaan kuuluu tieto- ja rahavirtojen kulkuun liittyvä suunnittelu. Pyrkimyksenä on myös minimoida toiminnan kustannukset ja haitat, kuten negatiiviset ympäristövaikutukset ja turvallisuusriskit.

RAHTIKIRJA on asiakirja, jossa määritellään muun muassa kuljetettava tavara, lähettäjä ja vastaanottaja, lähtö- ja noutopaikka, rahdinmaksaja sekä annetaan kuljetukseen liittyviä ohjeita.

JOT : Juuri-Oikeaan-Tarpeeseen. Asiakasohjautuva tuotantofilosofia, jonka lähtökohtana on poistaa kaikki turhat toimenpiteet, tuhlaus ja virheet, lyhentää tai poistaa odotusaikoja, parantaa laatua sekä pienentää eräkokoja ja varastoja.

ESIKULJETUKSET (nouto) ovat rahtiliikenteen alkuvaihe, jossa lähetettävä tavara kuljetetaan lähettäjältä maantiekuljetusten terminaaliin taikka satama- tai lentoterminaaliin lastattavaksi varsinaista kuljetusta varten.

JÄLKIKULJETUKSET (jakelu) ovat rahtiliikenteen loppuvaihe, jossa saapuva tavara kuljetetaan tuloterminaalista vastaanottajalle.

SIIRTOKULJETUKSET ovat oman organisaation sisällä tapahtuvia kuljetuksia.

RUNKOKULJETUKSET ovat kahden päävarastointipisteen välillä tapahtuvia kuljetuksia tai kuljetusketjussa nouto- ja jakelukuljetuksen välissä suoritettava osuus.

TÄYSKUORMA JA KOKOKUORMA (FTL, Full truck load) ovat kuljetuksia, joissa rahtitila on täynnä samaan kuljetukseen kuuluvaa tavaraa ja kuljetetaan sellaisenaan lähtöpaikasta päätepisteeseen.

OSAKUORMA (LTL, Less than truck load) on tavaralähetys, joka ei täytä yksinään koko rahtitilaa. Yhteen kuljetukseen kootaan normaalitapauksessa useita osakuormia, jotta kapasiteetti tulee tehokkaaseen käyttöön.

KULJETUSYKSIKKÖ on kuljetuksessa käytettävä pakkauskokonaisuus, jota toimitusketju käsittelee (esim. rullakko tai lava).

LAVAT JAETAAN EDELLEEN

  • EUR-lavaan (80 cm × 120 cm)
  • FIN-lavaan (100 cm × 120 cm)
  • myymälä-/teho-/puolilavaan (80 cm × 60 cm)

Suomessa käytettävä FIN-lava perustuu VR:n käyttämään lavaan, joka on EUR-lavaa leveämpi, koska rautateillämme on käytössä leveämpi raideleveys.

LOGISTIIKKAKESKUS on tuotteiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun yhdistävä keskusvarasto.

KUIVASATAMA on terminaali, johon kerätään kaikki tai osa satamaan kulkevasta rahdista ja kuljetetaan se sieltä suoraan satamaan tai satamasta kuljetetaan rahti kuivasatamaan ja jakelu yksittäisille vastaanottajille tapahtuu vasta siellä.

Rahdin siirtymiseen ei tarvita suuria sanoja, vaan täsmällisiä ilmauksia. Vain muutama sana meille ja tavarasi vaihtaa paikkaa juuri siten kun on sovittu. Meidän sanamme pitää.