Spedycja lotnicza

Oferujemy kompleksowe usługi celno- spedycyjne wszelkich rodzajów przesyłek na europejskich lotniskach.

W skład usług może wchodzić również tzw. fiskalna odprawa celna, ubezpieczenie towarów oraz magazynowanie.